Приключени дейности по уведомително писмо от ЕТ "Кидима-Кирил Димитров" за извършване на третиране на зем. терени в периода 10-13.05.2020

13/5/2020
Уведомяваме заинтересованите лица, че e постъпило уведомително писмо от ЕТ "Кидима - Кирил Димитров"  за приключване на дейностите, както следва:
- по обява с изх. №1324/07.05.2020г. за третиране на масиви стърнища с пшеница, считано към 6:00 часа на 12.05.2020г.;