Обява по уведомително писмо от ЕТ "Олимп-Дамян Великов" за третиране на земеделски площи в землището на с.Алеково и с.Бистра в периода 14.03.-16.03.2020 г.

11/3/2020