Обява по уведомително писмо от "Везни-64" ЕООД за третиране на масиви в землището на гр.Алфатар с хербициди на 13.03. и 14.03.2020 г.

12/3/2020