Обява по уведомително писмо от ЕТ „Марин Стайков" за третиране на масиви в землището на гр.Алфатар с хербициди, фунгициди и инсектициди на 13.03. и 14.03.2020 г.

10/3/2020