Обява по уведомително писмо с Вх.№0749/02.03.2020 г. от „АГРОИНВЕСТ – ВН” ООД за извършване на третиране на рапица

2/3/2020