Обява по уведомително писмо с Вх.№0738/28.02.2020 г. от „АГРОИНВЕСТ – ВН” ООД за извършване на третиране на пшеница

28/2/2020