Обява с изх. 0723/28.02.2020г. за третиране на пшеница, в землището на с.Кутловица, масив - 3, 4, 5, 6.

28/2/2020