Обява по уведомително писмо от „АГРОИНВЕСТ – ВН” ООД за третиране на земеделски площи в землището на с.Васил Левски с препарат срещу плевели

27/2/2020