АКТУАЛНИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА, ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

4/1/2016
 
 
 
 
 
 
 
 


ПУБЛИЧНА ПОКАНА „Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база - перално помещение в Дом за стари хора гр.Алфатар” - 16/6/2015


 
 

 


 

 
Обществена поръчка "Избор на изпълнител/и за Зимно поддържане, снегопочистване на пътища и улична мрежа в Община Алфатар в срок от 01.01.2015 до 31.12.2015 г. с 4 обособени позиции 3/12/2014