Открита процедура по ЗОП за "Избор на изпълнител за закупуване на аудио-визуални елементи - видеофилми, представящи различни страни на местното етнографско, историческо наследство и природни забележителности на община Алфатар"

13/4/2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.Публикация на промяната в ОП в регистъра на АОП и линк: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=660363&newver=2
 
8.ДОКУМЕНТАЦИЯ - променена 7/04/2015
 
 
9.ДОКУМЕНТАЦИЯ.docx /за изтегляне/ 7/04/2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.ПРОТОКОЛ № 1:  ПРОТОКОЛ № 1 от 21.08.15/ 1 стр. 
 
 
ПРОТОКОЛ № 2 от 26.08.15/ 2 стр. / 26/08/2015
 
 
РЕШЕНИЕ № 245 от 27.08.15/ 2 стр. / 28.08.2015