Публична покана "Избор на изпълнител/и за Зимно поддържане, снегопочистване на пътища и улична мрежа в Община Алфатар в срок от 01.01.2015 до 31.12.2015 г.

2/3/2016
 
 
 
3. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  - приложения към документацията (за изтегляне) 3/12/2014