Публична покана № 9049340 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора и ЦДГ гр. Алфатар за 2016 г. по обособени позиции”

6/1/2017
 
 
 
 
 
 
6.Протокол от заседание на комисията от 20.01.2016г.: стр.1