Обявена е обществена поръчка с предмет "Доставка на гориво за отопление за нуждите на общинските обекти на територията на община Алфатар и доставка на горива за МПС на общината за срок от 3 години"

15/1/2019
 
линк: http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=700516&newver=2