ПУБЛИЧНА ПОКАНА за "Основен ремонт, подмяна на ВиК и ел.инсталация на сграда на ЦДГ"Щастливо детство" в с.Бистра"

4/6/2015
 
 
 
 
2.ПУБЛИКАЦИЯ В РЕГИСТЪРА НА АОП линк: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9042478 4/06/2015
 
 
 
 
4.УКАЗАНИЯ И ДОКУМЕНТАЦИЯ (информацията е разбита на части, поради големия размер на файла и невъзможност да се прикачи):