ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Алфатар за 2022 година.

12/4/2023