Отчет такса битови отпадъци 2022г. и приемане на План 2023г.

15/12/2022