Открита процедура по ЗОП "Избор на проектант за изготвяне на инвестиционни проекти във фаза „работен проект“ по три обособени позиции: 1. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА; 2. РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД АЛФАТАР; 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ ВОДОПРОВОДИ В ГР. АЛФАТАР, С. ЧУКОВЕЦ И С. БИСТРА, ОБЩИНА АЛФАТАР

27/10/2016
 
 
ДОГОВОР ПРОЕКТ  
ДОКУМЕНТАЦИЯ  
МЕТОДИКА  
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ  
ОБЯВЛЕНИЕ  
РЕШЕНИЕ  
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИ  
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1  
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2.  
 
 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ:
1_Приложение 1  
2_Приложение 2  
3_Приложение 3  
4_Приложение 4  
4_Приложение 4а  
5_Приложение 5  
6_Приложение 6  
6_Приложение 6б  
6  Приложение 6а  
7_Приложение 7  
8_Приложение 8  
9_Приложение 9  
10_Приложение 10  
11_Приложение 11  
12_Приложение 12  
13_Приложение 13  
14_Приложение 14  
15_Приложение 15  
16_Приложение 16  
17_Приложение 17  
Договор - проект