ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИ ФОНД ”ПАСИЩА И МЕРИ” В ЗЕМЛИЩЕТО НА ОБЩИНА АЛФАТАР, срок 22.04.2014г.

28/2/2014
 
Пряк път към заповед на кмета на общината за откриване на процедурата: http://alfatar.egov.bg/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000677A?OpenDocument