Заповед № РД-403 за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

30/11/2015