Заповед за определяне на ползватели на земеделски имоти от общински фонд "Пасища и мери" със срок до 31.12.2014г.

30/4/2014

Прикачени файлове