Връчване на удостоверенията за успешно преминат курс за професионално обучение за придобиване на квалификация по Проект „Красива България”

6/11/2018
Кметът на община Алфатар Янка Господинова имаше удоволствието да връчи удостоверенията за успешно преминат курс за професионално обучение за придобиване на квалификация по Специалност «Подпомагане на възрастни», професия «Социален асистент». Обучени бяха 10 лица от град Алфатар, регистрирани в ДБТ. Професионалното обучение бе проведено въз основа на подписано по Проект „Красива България” споразумение между община Алфатар и Министерство на труда и социалната политика за изграждане на ЦНСТ за възрастни хора с психични разстройства.