Стартира проект на община Алфатар по Мярка 321 на ПРСР - Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Алеково и с.Васил Левски

16/4/2015

       На 16.04.2015 беше даден старт на проекта на община Алфатар по Мярка 321 на ПРСР - Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с.Алеково и с.Васил Левски.  Строител: "Пътстрой-Алфа-Надин" ДЗЗД Варна. Планирана продължителност на работа на строителната площадка: 40 дни.