Покана до жителите на общината за участие в подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР /ВОМР/ на ПРСР 2014-2020г.

27/3/2015
 
ПОКАНА
до жителите на община Алфатар
 

      Общинската администрация на Община Алфатар ви кани на подготвителна среща за създаване на Местна инициативна група по подхода ЛИДЕР /ВОМР/. Срещата ще се проведе на 1 април 2015г. от 17,30 часа в ритуалната зала на Община Алфатар /ул.Йордан Петров № 6/.

По време на срещата ще бъде предоставена информация за предвижданите мерки по подхода ЛИДЕР /ВОМР/  на Оперативната програма за развитие на селските райони 2014-2020 год.

Местните инициативни групи се създават по Програмата за развитие на селските райони с цел увеличение на добавената стойност от земеделие, създаване на работни места и спиране на обезлюдяването в селските райони, въвеждането на иновации чрез разработването на местни проекти.