Стартира схема за обучение и заетост на хора над 29 години

17/3/2016