От 17.08.2015г. стартира приемът на заявления за подпомагане по схемата "Училищен плод" 2015-2016г.

17/8/2015