Конкурс "Дърво с корен"

26/10/2017
В конкурса "Дърво с корен" Дъбът от Алфатар е един от финалистите за 2017 год.