Почистване в гр.Алфатар - администрация, ученици и граждани

23/4/2013
      
        На 20 април се проведе Националната кампания "Да почистим България за един ден".
       Община Алфатар се включи в кампанията с активното участие на 270 доброволци, от които: 
          - 14 фирми и ведомства /общинска администрация, ДСХ, ДСП, КЦД, Петрол-Алфатар и др.;
          - 3 училища и детски градини;
          - 4 НПО /читалища/;
          - 2 пенсионерски клуба;
          - 15 деца-доброволци – организирани извън училищата.
        В общината бяха събрани 7 600 кг. отпадъци , които бяха извозени до Регионалното депо в гр.Силистра. Същите бяха освободени от дължимата такса за депониране, за дните на кампанията „Да изчистим България за един ден”. Растителните отпадъци също не бяха малко като количество, но те бяха изгорени.
 
        ДСХ подредиха изложба в сградата на общината от произведения, направени от отпадъчни материали.
 
        След приключване на работния процес за всички  децата в общината - участници в голямото почистване, беше осигурена почерпка. Проведе се викторина с награди и младежка дискотека, организирана от Николай Колев - доброволец в кампанията. За доброто настроение на всички участници, от всички възрасти, се погрижи оркестър „Иван Мезев бенд”.