Кампания за почистване на населените места

7/4/2011
СЪОБЩЕНИЕ
до жителите на Община Алфатар
 
Във връзка с кампанията на БТВ „Да изчистим България за един ден” и предстоящите Великденски празници, ОБЩИНА АЛФАТАР
 
Приканва всички граждани да се включат активно на 09.04.2011г.,
 
               за да направим нашият град чист и приветлив!
 
За целта е необходимо:
·     Почистване на треви, клони, отпадъци около личните дворове,като не се оставят на тротоарите и тревните площи;
·     При наличие на по-голямо количество битови отпадъци, същите да се събират в торби и оставят до казаните;
·     Всички, които имат тротоари около имотите си, да ги почистят и по желание за по-естетичен вид да освежат бордюрите като ги боядисат през един с варов разтвор.
·     На сметищата да се изхвърлят само биоразградими отпадъци – от животински и растителен произход. Местата за изхвърляна на сметищата - са указани с табели!
·     Пластмасовите отпадъци да се изхвърлят в дървените кубове, поставени на сметищата или в жълтите казани за разделно събиране, разположени в центъра на гр.Алфатар и кв.Попово.
·     Сините казани се използват за изхвърляне на хартиени отпадъци, а зелените за стъкло.
·     Общината се ангажира единствено с почистване на обществените места и окосяването на парковете и градините за общо ползване.
·     Във връзка с Наредба № 1 за опазване на обществения ред, поддържане чистотата и осигуряване на приветлив вид на населените места на територията на Община Алфатар, длъжностни лица от общината ще връчат на гражданите с най-замърсени райони уведомителни писма за почистване на пространствата, около имотите им, с указан срок на изпълнение. При неизпълнение на дейностите и неспазване на поставените срокове ще се съставят актове за установено административно нарушение - глоба в размер до 500 лева.
 
 
Радка Желева
Кмет на Община Алфатар