Програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета в община Алфатар през периода 2016-2020г.

13/7/2016