Информационен семинар по проект за създаване на МИГ на 30.03.2016г. в гр.Алфатар

21/3/2016