Съобщение за учредително събрание на МИГ Дулово-Алфатар-Кайнарджа

1/3/2016