"Да почистим България заедно" през 2015г.

5/5/2015
 
Община Алфатар апелира към всички граждани на общината да проявят добровчески дух и да участват в компанията на BTV  „Да изчистим България заедно“!
 
Кампанията тази година ще е петдневна и ще стартира на 10 май в 10.00 ч., като обектите към които ще насочим труда си са посочени по дати, както следва:
 
10.05.2015 г. - почистване на градски зони;
- Почистване на квартални градинки, зелени зони и тротоари в близост до домовете във всички населени места от общината.
Събраните от участниците отпадъци следва да се поставят в или до съдовете за битови отпадъци разположени в населените места. Извозването им ще става при обслужването на съдовете.
 
 
17.05.2015 г. - почистване на зони за отдих и туризъм;
-      Почистване на местност „Седемте кладенеца”.
-      Почистване около и на стадионите в населените места от общината.
-      Почистване в района на военен паметник с. Цар Асен.
-      Почистване и варосване на зони за отдих около гравитачни чешми.
ВАЖНО!!! Събраните от участниците отпадъци следва да се поставят на места с възможност (пътен достъп) за събирането им от автомобилите свързани с извозването на отпадъците. Удачно е участниците предварително да заявят на e-mail /obshtina_alfatar@abv.bg/на Община Алфатар местата, които ще почистват, вида на отпадъка и ориентировъчното му количество.
 
31.05.2015 г. - почистване на детски площадки;
-      Почистване на детски площадки в с. Бистра, с. Чуковец и с. Алеково.
-      В гр. Алфатар се провежда традиционен събор и жителите на града проведат акцията за почистване предварително
При изрично предварително заявено желание от гражданите в деня определен за почистване на детски площадки, да освежат (боядисат или отремонтират) детските съоръжения за игра следва те предварително да заявят това свое желание и нужните материали пред общинска администрация. След проверка на детските съоръжения за игра и в случай, че те не се нуждаят от допълнителни ремонтни дейности, ще бъде потърсена възможност за осигуряването на бои и четки за боядисването им.
 
07.06.2015 г. - почистване на природни паркове и защитени територии;
-      Почистване в района на местност „Сухата чешма”, гр. Алфатар.
-      Почистване в района на „Вековен Дъб”, гр. Алфатар
-      Почистване в района на местността „Челебии”, с. Чуковец
Кметовете на населени места (селата от община Алфатар) организират собствени мероприятия свързани с почистване на замърсени зони в и около населените места.
 
27.06.2015 г. – Международен ден на река Дунав и ще се почиства крайбрежието на реката
-    всички доброволци от община Алфатар желаещи да се включат в почистването на река Дунав, ако условията позволяват могат да го направят на посочената дата
Община Алфатар ще осигури чували и ръкавици за доброволците заявили желание да почистват целевите зони. Същите ще се раздават в стая №14 в Община Алфатар, а информация можете да получите на тел: 086/811 - 631.
 
Уважаеми съграждани, нека заедно почистим местата където живеем, на които сме стопани, и където децата ни растат!

Прикачени файлове