Организация за събиране и транспортиране на битови отпадъци до регионално депо в гр.Силистра, и почистване на територии за обществено ползване в община Алфатар през 2015г.

20/10/2014

Прикачени файлове