Стартира проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар”

30/7/2014
     На 30.07.2014г. с тържествен водосвет стартираха дейностите по проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар” по МЯРКА 322 „ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА” по ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ.
Стойност на проекта: 1 246 166 лв.
Изпълнител: „Пътстрой-Варна” ЕООД.
Срок за изпълнение: 76 дни.
Дейностите, които ще се реализират по проекта са:
-“Реконструкция и изграждане на улична мрежа и тротоари на ул.Рила, ул.Сакар, ул.Люляк, ул.Вит, ул.Георги Бенковски, ул.Албена и ул.Отец Паисий в гр.Алфатар”;
-„Изграждане на площад на пресечните точки на ул.Албена, ул.Йордан Петров, ул.Йордан Йовков, ул.Отец Паисий и улицата на м.Боаза”;
-„Изграждане на улично осветление по ул.Йордан Петров и ул.Албена”.
Конкретните цели на проекта са:
-Подобряване условията за живот в Община Алфатар, чрез подобряване на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар.
-Подобряване на бизнес климата и привлекателността за инвестиции в Община Алфатар, чрез реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр.Алфатар.
Ангажиментът на Община Алфатар е след реализирането на дейностите по проекта в рамките на дадените й законодателни права да следи за доброто поддържане и експлоатация на изградените улици и площад.
В присъствието на председателя на ОбС-Алфатар, общински съветници, служители в общината, граждани и представители на изпълнителя, кметът на общината - г-жа Йорданка Узунска отправи благодарност към общинския екип, подготвил проекта и изрази надежда, че след реализацията на проекта  ще се подобрят условията за живот  на гражданите в общината, както и условията за правене на бизнес, и за привличане на нови инвестиции в община Алфатар!