Национална програма за профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 - 2016 година

22/4/2013
    
      В област Силистра стартира Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка (РМШ), с период на действие 2012 -2016 г.

      Основната цел на програмата е: снижение на заболяемостта от рак на маточната шийка чрез ваксинална защита на момичета и млади жени срещу основния причинител на заболяването – човешки папиломен вируси (HPV). Финансирането на програмата е решено с публични средства от бюджета на Министерство на здравеопазването (МЗ). Това е изключително важно за постигане на висок имунизационен обхват и успешен краен резултат в профилактиката на заболяването, което е сериозен здравен, социален и икономически проблем, предвид тежестта, честотата и неблагоприятната прогноза в развитието му.

      Целева група за ваксинация по програмата са момичета на 12 годишна възраст – ваксинацията е препоръчителна и в обхвата на програмата безплатно могат да бъдат ваксинирани само момичетата навършили 12 годишна възраст, но ненавършили 13 години. От изключителна важност е ваксинацията да се извърши преди започване на полов живот. Решението вземат родителите, като изразяват своето информирано съгласие пред личния лекар на детето, подписвайки амбулаторен лист при всеки прием на ваксината. Личният лекар извършва ваксинацията, която включва три приема в рамките на 6 месеца. Ваксината и манипулацията се заплащат целево от МЗ чрез здравната каса.

      Извън обхвата на програмата, ваксинацията е препоръчителна за момичета над 12 годишна възраст и млади жени до 25 годишна възраст – прилага се след преглед и PAP тест (цитонамазка) за преценка гинекологичния статус на жената. Стойността на ваксината се заплаща от пациента.

       За да може един родител да упражни своето право на избор и да се възползва от предоставената възможност за безплатната имунизация срещу рак на маточната шийка на своята 12-годишна дъщеря е необходимо да знае какво представлява заболяването, лекува ли се и как може една жена да се предпази от него?

          ВЗЕМЕТЕ ИНФОРМИРАНО РЕШЕНИЕ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО КАСАЯТ ЖИВОТА НА НАЙ-БЛИЗКИТЕ ВИ ХОРА. ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ЗА РИСКОВЕТЕ И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БОРБА С РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА!
 
         Информационни материали, относно програмата - пряк път: