Тарифа на таксите, коите се събират за наем на имотите общинска собственост

5/12/2012