Кметове на кметства и кметски наместници

7/11/2023

 

Кмет на с. Алеково: Иван Захариев Христов

Кмет на с. Бистра: Сезгин Ибрям Али

Кмет на с. Чуковец: Октай Акъ Мехмед

Кметски наместник на с. Кутловица: Симеон Тодоров Иванов

Кметски наместник на с. Васил Левски: Димо Вълчев Тодоров

Кметски наместник на с. Цар Асен: Драгомир Стоянов Донков