Кметове на кметства и кметски наместници

18/3/2016

 

Кмет на с. Алеково: Иван Захариев Христов

Кмет на с. Бистра: Ана Йосифова Стоянова

Кмет на с. Чуковец: Бюрхан Назми Акиф

Кметски наместник на с. Кутловица: Симеон Тодоров Иванов

Кметски наместник на с. Васил Левски: Димо Вълчев Тодоров

Кметски наместник на с. Цар Асен: Енчо Радев Янков