Секретар на общината

13/8/2018
Живка Симеонова Банкова - Секретар на община Алфатар
тел.: 086  811 613