Заместник-кмет на общината

12/11/2015
Желяна Димитрова Донева - зам.кмет на община Алфатар
тел.: 086 811 612