Изпълнението на курсове по междуообщинските автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на община Алфатар

6/11/2020
 
На вниманието на пътуващите граждани и ученици!
 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
 Във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка, свързана с пандемията  COVID-19, автобусната линия, Алфатар-Силистра се изпълнява, както следва:
 
 
Час на тръгване
Автобусна линия /тръгване от /
Час на тръгване
Автобусна линия /тръгване от /
Изпълнение
Алфатар – Силистра
6,30
гр. Алфатар /кв.Попово/
14,55
гр. Силистра
понеделник-петък
 
Поради прекратяване на договор за изпълнение на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема на Област Силистра, от 9.11.2020 г., временно, до сключване на договор с фирма-превозвач се прекратява изпълнението на автобусната линия Силистра-Алфатар-Чуковец,  както следва:
 
 
Час на тръгване
Автобусна линия /тръгване от /
Час на тръгване
Автобусна линия /тръгване от /
Изпълнение
Силистра - Алфатар – Чуковец
7,10
гр. Силистра
8,10
с.Чуковец
понеделник-петък
 
 
8,20
гр. Алфатар
Силистра - Алфатар – Чуковец
17,20
гр. Силистра
18,20
с.Чуковец
вторник и петък
 
 
18,30
гр. Алфатар
 
6.11.2020 г.
гр. Алфатар