Информация за сключения договор за превоз на пътници с автобуси по утвърдени маршрутни разписания от областната транспортна схема, от квотата на община Алфатар

27/8/2019
 
 
Маршрутни разписания, които се изпълняват по договор № 353/28.12.2018г. на Община Алфатар с "Т.А.Т" ООД