Информация за сключен договор за обществен превоз на пътници с автобуси за периода: 2020-2022 г.

6/1/2020