Заповед №РД-799/23.12.2019 г. за определяне на изпълнител на услугата "Извършване на обществен превоз на пътници по междуообщински автобусни линии от утвърдена областна транспортна схема, от квотата на община Алфатар

23/12/2019