АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ - "Местни данъци и такси"

26/4/2018
 
І.Административни услуги "Местни данъци и такси"
 
 
 
 
 
 
 
 
2125 Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
 
2126 Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
 
 
 
2395 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване
 
 
 
2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения