ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ЗОП С ПРЕДМЕТ: Основен ремонт на път № SLS 2003 с. Алеково – с. Васил Левски и полагане на трошенокаменна настилка по улица „Седма“ в с. Бистра, община Алфатар

13/12/2017