Строително-монтажни работи на сгради общинска собственост в община Алфатар през 2017 г.

10/5/2017