ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 2014-2020 ГОДИНА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА

6/4/2016