Проучване за изготвяне на последваща оценка на Общински план за развитие (ОПР) на община Алфатар за периода 2007-2013 г.

24/11/2014
 
   Във връзка с извършване на Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Алфатар 2007-2013 г. в изпълнение на чл. 34 от Закона за регионалното развитие, Община Алфатар и „Българска асоциация на микропредприятията“ провеждат анкетно проучване на мнението и препоръките на граждани, организации, институции, предприятия и др.
   Целта на проучването е да се извърши качествена Последваща оценка на ОПР 2007-2013 г. с активното участие на всички заинтересованите страни, участващи в процеса на отчитане на изпълнението.
Анкетните карти са анонимни, анкетата може да бъде намерена на официалната интернет страница на Община Алфатар - http://alfatar.egov.bg/ и Деловодство в сградата на Община Алфатар.
   Анкетните карти могат да се подават в срок до 28.11.2014 г.:
- в деловодството на общинска администрация Алфатар;
- на електронен адрес: obshtina_alfatar@abv.bg
 
  Бъдете активни, Вашето мнение е важно за нас!