Паметна плоча

4/8/2020
Кметът на с. Межден Валентин Костадинов дари паметна плоча на с. Цар Асен на геройски загиналия във Втората световна война Димо Цветков. Димо Цветков е родом от с. Цар Асен и загинал във втората фаза на Втората световна война в Унгария.
Плочата бе открита от кмета на община Алфатар Янка Господинова, кметския наместник на с. Цар Асен Драгомир Донков и Димитричка Денева - читалищния секретар с. Межден.