Пореден приз за кмета на община Алфатар Янка Господинова и нейния екип!

20/9/2019
Кметът на община Алфатар Янка Господинова получи приз от доц. д-р Ана Джумалиева – председател на Комисията за защита от дискриминация за последователно и целенасочено изграждане на достъпна архитектурна среда.
Комисията за защита от дискриминация в рамките на своята Национална кампания „Достъпна България“ оцени положително г-жа Господинова и нейния екип за направеното до момента, да осигурят достъпна среда за всички граждани на община Алфатар.